วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

ผลงานการเขียนโปรแกรม VB ด้วย Listbox

หลังจากได้เข้ามาในรั่วของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียแล้ว พวกผมก็ได้เรียนรู้วิชาต่างๆ ซึ่งทำให้พวกผมได้เพิ่มความสามารถของพวกผมนั้นก็คือ สามารถเขียนโปรแกรมบน Visual Basic ได้ ถึงจะยังไม่เชี่ยวชาญนี้เป็นตัวอย่างโปรแกรมที่พวกผมสามารถเขียนได้